Podnikání ze srdce

Nedávno jsem v jedné z úžasných predikcí od Soničky Sofi slyšela slova, která se mnou hluboce rezonovala a takříkajíc potvrzovala, že jdu správnou cestou. Parafrázuji:

 

Mezi lidmi zralých duší dochází k otevírání se novým cestám nebo novým podobám jejich cest, kteří mají konat něco krásného a výjimečného pro druhé. V jádru jde o propojování materiálního a spirituálního..

 

A to je také přesně to, kudy jsem nyní vedena. Kdy se má cesta překlápí z pomoci na duševní/karmické úrovni do té hmotné/akční/teď a tady. Do pomoci druhým konečně aplikovat to, co se už jako duše naučily a pochopily, do hmoty – což znamená mít se dobře, cítit úspěch (ať už pro každého znamená cokoliv), postarat se o sebe, svou rodinu – jednoduše – aby začaly naplno ŽÍT. Plnit si své sny. Mít hojnost finanční i duchovní a zároveň plnily své poslání zde na Zemi.

Podnikání, o kterém hovořím není jen o obchodě a penězích, i když i ty do rovnice spokojeného života patří.  Toto je podnikání srdcem.

Více informací najdeš na této stránce.

Těším se na Tebe!

S láskou,

Blanka