Otčenáš – modlitba pozvedávající vědomí

Našeho slavného leč skromného mystika Eduarda Tomáše zná snad každý. Napsal mnoho literárních děl, přednášel, přestože se nikdy za gurua nepovažoval a odmítal toto označení. Stejně tak jeho žena Míla, jež významně ovlivnila jeho duchovní cestu. Také ona vydala několik knih na naléhání svých studentů a přátel. V antikvariátu jsem objevila její knihu Za čas a prostor a je to opravdu skvost. A jak to tak bývá, otevřela jsem ji v ten správný čas.

Dovoluji si zde sdílet její verzi mocné modlitby Otčenáš a než se dáte do čtení, malé doporučení pro Vás:

  • čtěte text pomalu a nahlas
  • s prožitkem (procítěně)
  • může se Vám chtít plakat nebo naopak budete neutrální – obojí je v pořádku
  • může se Vám motat hlava, cítit se jakoby mimo sebe – je to proto, že vstupujete do jiných úrovní vědomí
  • není se čeho bát – vracíte se Domů

 

Otče náš, volám Tě z celého srdce, celou svou bytostí v nejhlubší pokoře, v nejhlubším mlčení srdce, v nejhlubším zastavení promítání mysli a představ.

Ty, jenž jsi na nebesích, kde žádné lidské promítání a chvění nemá místa, Tebe volám, abys posvětil jméno své v našem vědomí.

Ty, jenž jsi bezejmenný, všechna jsou jména Tvá, neboť všechno je jen Tebou tvořeno, a proto každé jméno a každý tvar jsou Tvé – jsou Tvým jménem.

Jen v našem zdánlivě odděleném vědomí, a tedy zatemnělém nevědomostí, jsme se naučili rozlišovat Tvoji tvorbu jako něco od Tebe odděleného a Tvůj věčný klid považovat za Tvá nebesa, kam jsme Tě ve svých představách umístili.

Jelikož jsme se kdysi sami od Tebe svou vůlí zdánlivě oddělili, i Tvoji tvorbu, které jsme součástí, jsme tím od Tebe vzdálili.

A nyní Tě volám, Otče náš – ne můj, ale náš – Podstato a Prapříčino všeho, dovol mi – a nám – uvědomit si sounáležitost s Tebou.

Přijď království Tvé, aby Božské vědomí rozpustilo omyl oddělenosti individuálního vědomí od Tebe. V naprostém odevzdání sebe v nejhlubší pokoře, celou svou bytostí, svoluji k Tvé svaté vůli, aby bylo nerozlišené Vědomí od Tebe a Tvé tvorby jako v nebi, tak i na zemi.

Svou odhalenou svatou přítomností prosyť jako chlebem vezdejším celý náš život a odpusť nám naše viny nevědomosti, neboť i my odpouštíme svým bližním jejich i naši nevědomost v nich. A nedopusť, abychom podlehli pokušení nového odloučení od Tebe, ale zbav nás zla zapomnění.

Amen.

Podotýkám, že tato verze modlitby je silně transformační. Vede nás zpět k sobě a Domů (z duality do Jednoty). Jakmile ji začnete používat, můžete očekávat různé vnitřní stavy, vedení některé z nich rozpustit/opustit – doslova uvolnit překážky na cestě k Bohu (do Jednoty). Začnete se proměňovat do podoby a stavu toho, kdo je schopen vzdát se ega a přijmout božství zcela a beze zbytku. Říká se, že někdo jde cestou dlouhou někdo krátkou (a tato modlitba je urychlovač). U každého je proces naprosto individuální a ten „jeho“. Prosím nesrovnávejte se s druhými, Vaše cesta je originální a žádný jiný člověk na světě ji nemá stejnou jako Vy. Važte si jí a svých procesů, užívejte si ji ♥

Naleznete ji také v audio verzi mém YouTube kanálu zde: https://youtu.be/QP9uvNHWRZM