Přetnutí éterických vláken s archandělem Michaelem

Pokud se snadno necháváte ovlivnit negativními energiemi druhých, často se dostáváte do vyhoření, míváte z nevysvětlitelných důvodů špatnou až velmi smutnou a depresivní náladu, mohou být na vině právě éterická vlákna (pouta), které nás spojují s druhými lidmi či předměty, a z mé zkušenosti i s konkrétními místy, vzpomínkami, jednoduše s jakoukoli energií, která nám odsává energii a posílá tu negativní.

Tato vlákna nejsou to samé, co karmická pouta. Jedná se o způsob, jakým se na nás napojují druzí (často nevědomky) a my na ně. Nikdy nejsou pozitivní. Utíká nám jimi naše energii a dostává se k nám negativní. Vznikají často mezi námi a blízkými lidmi, námi a klienty, a pokud se pravidelně neodstraňují, sílí.

Pravidelné očišťování energie spolu s přetínáním těchto pout by mělo být pravidelnou součástí péče o sebe, tzv. psychohygieny, protože nám může značným dílem pomoci cítit se lépe a hlavně být zpět ve své energii.

Často ji doporučuji svým studentům i klientům a sama se jí věnuji téměř denně a podle pocitu. Nahrála jsem pro Vás tento proces jako dárek zdarma. Věřím, že Vám pomůže tak jako mně i ostatním.

Níže uvádím i prosbu k archandělu Michaelovi, jak ji uvádí Doreen V. ve své knize Andělská očista:

 

Archanděli Michaeli, prosím, přetni a uvolni pouta strachu. Chci nechat jít tyto nezdravé, nevyvážené energie. Přeji si naladit se na lásku a světlo. Žádám o odstranění veškeré negativní energie z mého těla. Prosím, uvolni vliv všech pout. Děkuji.

 

S láskou,

Blanka