Chirofonetika

   Na poli alternativní medicíny nalezneme nepřeberné množství různých způsobů, přístupů a technik, které nám pomáhají v oblasti fyzické, psychické i duchovní. Přiznám se, že bývám velmi kritická a obezřetná v jejich výběru a ne každá mě osloví. Často také technika může být skvělá, ale dotyčný ji neumí uchopit a předat lidsky, profesionálně či autenticky. Chirofonetika a její praktikantka Radka Šubrtová v sobě spojuje všechny tyto úrovně a dokonale splňuje mou představu o terapeutickém sezení, jak má být. V její péči jsem se cítila v bezpečí, její blízkost a přístup sálá láskou, přívětivostí a skutečným zájmem. Děkuji za sezení, které jsem si mohla prožít a informace/uvědomění, které přišly během i po. Byly pro mne zásadní.

A nyní se již pusťme do rozhovoru, který jsem pro Vás spolu s Radkou připravila!

Autumn-Light-13

 

 Co je to chirofonetika?

Chirofonetika je alternativní léčebná terapie, při které je využíván dotyk a řeč. Při chirofonetice vyslovuje terapeut hlásku a současně táhne na tělo klienta masážní tah napodobující vzdušné proudění, které vzniká v dutině ústní při artikulaci hlásky. Podle typu problému, se kterým klient přichází je pro něj individuálně sestavena konkrétní léčebná hlásková řada. Toto je klasická větev chirofonetiky, která se vyučuje v chirofonetické škole, jejímž zakladatelem byl rakouský logoped Dr. Alfred Baur.

Já ještě navíc nabízím klientům také intuitivní chirofonetiku, kdy můžeme společně s klientem nahlédnout, proč se mu určité věci v jeho životě dějí, s čím souvisejí atp. Alfred Baur psal o vývoji vědomí a tvorbě řeči od původní Atlantidy. O tom, jak vznikaly hlásky a jak ještě lidé rozuměli jejich vnitřním podstatám. Lidé měli velké prožitky. Když se na něco jen podívali, tak jim zněly hlásky a obráceně, při vyslovování hlásek mívali hluboké pocity s vnitřními obrazy. Při intuitivní chirofonetice jako bych se dostávala k tomuto prapočátku, protože v tu chvíli mívám také obrazy.

 

Jak vznikala vaše intuitivní chirofonetika? 

Mám dvě přítelkyně chirofonetičky, se kterými se scházíme, protože je důležité, abychom hlásky cítily i na sobě a měly autentické prožitky. Pravidelně si vzájemně poskytujeme chirofonetická sezení. Děláme supervize, řešíme složitější klienty, nebo si s myšlenkou na konkrétní problém klienta prožijeme hláskovou řadu, kterou jsme pro něj vybraly. Při prožitku dostáváme pocity a obrazy, které nám pak tímto daný problém odhalí v souvislostech. Občas si jen tak táhneme určitá slova a prožijeme si v obrazech jejich hlubší význam. A tyto obrazy pak také vystupují při samotné práci s klientem. Je fajn táhnout v hláskách vývoj člověka jako takového, co ho třeba v tomto životě ovlivnilo, kde byly významné změny, chytit emoci z dané doby a pojmenovat ji. Po té při jejím tažení na záda vystoupí ve vnitřních obrazech to, co z ní v současné době vyplývá.

Hezké bylo to, co jste si vy Blanko prožila svým jménem, jméno za svobodna….

 

 

Jak jste se dostala k chirofonetice?

Mé úplně první setkání s chirofonetikou bylo díky synovi, v době, kdy chodil ještě do školky a mívával pod vlivem úplňku noční děsy.  Byla tam také trochu obava v rodině, protože jeho otec měl v mládí epilepsii, tak aby ji neměl také. Školková teta, která byla zároveň vystudovaná chirofonetička nám tehdy léčbu chirofonetikou nabídla. Léčba zabrala ihned. Chirofonetika jako cesta, mě, původně zdravotní sestru, naprosto okouzlila. Rodič dostane nástroj, kterým může takto sám dítěti pomoci, protože terapeut zvolenou léčebnou hláskovou řadu rodiče naučí a on své dítě doma ošetřuje sám a k chirofonetikovi dochází k pravidelným konzultacím.

 

Kdy jste se rozhodla jít chirofonetiku studovat?

Bylo to v době, kdy mi zemřel manžel a já hledala jak vše zvládnout, kudy se dál ubírat, jak můj život dál uchopit. A právě v tento okamžik jsem se dozvěděla, že se otevírá nové čtyřleté dálkové studium chirofonetiky. Studium chirofonetiky pro mě bylo velkým přínosem, nejenže jsem získala dovednosti, ale nesmírně pomohlo terapeuticky a léčivě. Celá škola s cvičeními, teorií i praxí měla velmi pozitivní dopad na život nejen můj, ale i mých vlastních dětí.

Svoji závěrečnou práci jsem napsala o své dceři, která v té době onemocněla regresem, ze ztráty otce, jenž se projevoval dyslálií – patlavou mluvou. Vrátila se tak na vývojové stádium, kdy jsme ještě byli úplná rodina.

Na začátku její terapie jsem používala hláskové řady na navození bezpečí a ochrany před vnějšími vlivy světa. Například řada MAMBbbbBA, tvořená z mléčných hlásek, kterými jsem jí mohla dolít to, co jí po ztrátě otce chybělo. Kdy hláska M – ve vás propojí minulost, přítomnost i s vyhlídkou do budoucna, porovná orgány mezi sebou,  človíčka s okolním světem včetně puštění se. A – působilo jako otevřená náruč. Druhé M a stupňované B. B- je hláska, která dává pocit objetí a stupňované B bylo mnohonásobné objetí, které dceři chybělo ve vyhladovělosti po lásce. A pak zase hláska A, která tlumí rozbouřenou tělesnost a otevírá náruč vstříc novému, tomu co přijde. Pak jsme táhly hláskovou řadu HAMSA. H, kde mohla dcera vydechnout všechno, co ji trápilo. Pak opět krásné A, opět M, S- s kterým mohlo z těla odejít vše, co mu škodí a A- aby mohla znovu vykročit vstříc novému. Měla jsem tenkrát moc hezký obraz. Jako když se vaří mnoho v jednom hrnci, pára nemá kam unikat, pokličkanadskakuje a obsah hrnce samovolně přetéká. Tato řada pokličku láskyplně nadzvedla, upustila pryč, co sem již nepatří a opět vše zas bezpečně uzavřela. Pak jsme pokračovaly s dalšími hláskovými řadami tak, jak zrovna potřebovala. Cílila jsem je již přímo na artikulaci, ve spolupráci s logopedem. Nyní je dcera v hereckém divadelním souboru a po vadě řeči už není ani památka! Chirofonetika opět moc pomohla a já byla skutečně vděčná, že namísto bezmoci, kterou mnohdy rodiče při různých onemocnění svých dětí prožívají, jsem se mohla na léčbě své dcery aktivně podílet. A právě toto bych chtěla poskytnout i ostatním rodičům.

Chirofonetika pomáhá na mnoho problémů. Pomáhá i autistickým dětem. Posun je postupný. Rodiče mají nástroj, nemusí se cítit bezmocní a pracovat tak sami se svými dětmi v jejich rozvoji. V dnešní době jsou velké útoky na dětství jako takové, jsou na ně kladeny velké nároky. Děti chodí do školy ještě mnohdy nezralé, protože kritéria pro jejich zralost nevychází úplně ze souladu rozumu, citu a vůle. Často je intelekt upřednostňován, přestože fyzické tělo ještě není zralé. Např. ve waldorfském školství je jedním z kritérií školní zralosti vypadnutí prvního mléčného zubu. Což je známka uvolnění sil, které do té doby byly důležité pro fyzické tělo a nyní se mohou uvolnit pro intelekt. V případě, že děti jdou do školy dříve, síly nedostačují a mohou vznikat různé zdravotní problémy, poruchy čtení, psaní. A chirofonetika s tímto umí velmi dobře pracovat.

Chirofonetika je také velmi vhodná pro různé vývojové vady, u předčasně narozených, opožděný nebo nerovnoměrný psychomotorický vývoj, hyperaktivitu, noční pomočování, vývojové poruchy chování a učení, na alergie, ekzémy. Účinná je rovněž jako podpora při krizových situacích (úmrtí, rozvod, stěhování), pro obnovení životních sil při stavech vyčerpání, při rekonvalescenci po mozkových příhodách a spoustu dalších problémů dětí i dospělých.  Vítána je spolupráce i s dalšími odborníky.

Možností, kde chirofonetika pomáhá je skutečně mnoho.

 

 

Je vhodná pro každého?

Není vhodná pro těhotné ženy, lidi se schizofrenií, osoby užívajícící vysoké dávky psychofarmak, u dospělých se závažným srdečním onemocněním, které je již řešeno konkrétními medikamenty. S drogově závislými nepracuji, někteří kolegové ano.

 

Jaký by podle vás měl být správný terapeut, jakými vlastnostmi by měl oplývat?

Hlavně by měl být úplně normální člověk, který žije normální život a raduje se z něj. Při práci s klientem je otevřený, napojený, empatický a autentický.

Být člověkem, který je stále na cestě, své výzvy mění ve vítězství, inspiruje druhé. Musí vědět, že každý člověk, který k němu přijde je na své vlastní cestě, nemá na něj pospíchat, něco mu nabídne a nechá ho, ať si z toho vezme, co sám chce. Měl by vědět, že vše je v pořádku tak jak je.

Nevytvářet závislosti, aby vše bylo z vlastní svobodné vůle. A i když terapeut vidí, co by klientovi pomohlo, nic nevnucuje, nemanipuluje.

Stále se vzdělává. Je v kontaktu se svými pocity, ví, co je jeho a co patří okolí, aby nedocházelo k projekcím.

Terapeut by měl mít vyřešené vlastní ego, které je sice krásným pohonem a může nás popostrčit, ale zároveň jej potřebujeme mít pod kontrolou. Ego nás nesmí převyšovat.

Pozitivní zpětné vazby jsou hezké, ale terapeut na nich nesmí být závislý.

 

Děkuji za rozhovor! 😊

S Radkou se můžete spojit přes její webové stránky zde.